Tweet

Mestská zeleň

 

 

Farebné prvky

 


Značenie

 

 

Záruka a servis

 

Záruka
Garantujeme záruku 5 rokov na všetky povrchy a systémy spracované našou spoločnosťou pri splnení prevádzkových podmienok. V uvedenom čase prevedieme bezplatne prípadné korektúry na povrchu a vykonáme servis vo vopred dohodnutom harmonograme.
 

 

 


Osvetlenie

 

 

Temperovanie plôch