Tweet


  •  


  •  


  •  

 

Základné typy farebnosti a štruktúry

 

 

Typy s primiešaným farebným pigmentom

 

Farebnosť je možné škálovať vzájomným miešaním mramorov, štrkov, alebo kameniva a ich rozličnou frakciou dosiahnuť rozlíšenie stavebných prvkov a figúr. Taktiež je možné vyrobiť štrky v konkrétnej RAL farbe.

 

Základný systém BARKER stone

Na podkladný betón, asfalt alebo pevný substrát je  aplikovaný viazací mostík živičného náteru s posypom kremičitých vločiek v hrúbke 1 mm, na ktorý sa aplikuje finálna vrstva štrkového, alebo mramorového koberca. Jeho hrúbka je v základe 20-30 mm, ale celkove je možné aplikovať neobmedzenú hrúbku podľa požiadaviek projektu, je možné prekrývať rôzne materiály, dilatačné ryhy, vyrovnať craps.sk  spádový rozdiel podkladovej vrstvy. V prípade aplikácie na betón je potrebné, aby bol impregnačne ošetrený a dostatočne vyzretý. Impregnáciu je možné spojiť s aplikáciou viazacieho mostíka.

Nosnosť pri aplikácii kremičitých štrkov je neobmedzená a limituje ju nosnosť podkladnej vrstvy. Pri aplikácii mramorových drtí odporúčame prejazd limitovať osobnými automobilmi, pričom je možný občasný prejazd servisnými nákladnými automobilmi. Materiál je možné kombinovať do rôznych farebných kombinácii, dopravných značení a figúr. V takom prípade materiál s väčším koeficientom obrusu ( mramor oproti kremičitému štrku, andezitu, atď.) je ošetrený ochranným transparentným náterom proti obrusu. Živica je vyvinutá pre konkrétne uplatnenie budovania spevnených plôch, nežltne, je UV stabilná. Má udelený certifikát EPD (Enviromental Product Declaration).

Niekoľko tipov pre Vás

 

Systém BARKER grid(pochôdzne, pojazdné, priepustné spevnené plochy z kamenného koberca, bez nutnosti budovať pevný podklad)

Parametre systému deklarujeme certifikátmi vydanými pre každý komponent jednotlivo. HDPE rošt má udelený certifikát TÜV, má únosnosť 350t/m2, je vyrobený ako recyklát autoplastov s mimoriadnou húževnatosťou a predĺženou životnosťou. Má patentový spojovací systém, odoláva kyselinám aj lúhom. Živica je vyvinutá pre konkrétne uplatnenie budovania spevnených plôch, nežltne, je UV stabilná. Má udelený certifikát EPD (Enviromental Product Declaration).

 

 

Všetky komponenty systému (živice, PE rošt, geotextília) sú v plnom rozsahu odolné bežným látkam, ktoré sa vyskytujú v cestnej prevádzke (soli pre zimnú údržbu, ropné látky používané v automobilovom priemysle, bežné až stredne agresívne čistiace látky a saponáty). Je možné meniť druh HDPE roštov, ako aj kameniva. Koeficient priepustnosti pôdy v rastlom teréne by mal byť väčší ako 5x108 m/s. Ak sa jedná o príliš ílovité pôdy, alebo spraše, je možné systém doplniť o aktívne retenčné prvky. Ako plnivo ponúkame štrky a mramorové drte rôznych farieb, zväčša omieľané, frakcie od 2-4 až po 16-22. Rozdielom frakcie je možné budovať vodiace línie pre nevidiacich, rozdielom farieb dopravné značenie, logá a farebné figúry. Do povrchu je možné zapracovať osvetlenie, alebo temperovací systém. Finálna vrstva je hladená, príjemná na pohľad a dotyk, svojou poréznosťou udržuje bezprašnosť v okolí, je plne priepustná, nie je potrebné dodržiavať spád pre odtok dažďovej vody a plochy nepodliehajú spoplatneniu za odvod povrchových vôd do verejnej kanalizácie . Povrch je spočiatku lesklý, po uplynutí krátkeho obdobia získa prirodzenú patinu a adhéziu prírodného kameňa. Je možné vytvoriť veľmi drsný povrch použitím kremičitých vločiek pri poslednej fixácii koberca.

Niekoľko tipov pre Vás