Tweet

  • BARKER live

    Pridajte sa s našimi výrobkami k zásadnému postoju v riešení životného prostredia. Ponúkame Vám moderné nosné povrchové systémy s prioritou zachovať trvalo udržateľný rozvoj a enviromentálne aspekty v našom okolí..

  • BARKER style

    Sme jedineční. V našom systéme nechýba originalita, nadčasovosť ani zmysel pre detail. Vieme Vám ponúknuť aplikáciu roznych štýlov, farieb, materiálov a Váš projekt môže byť akokoľvek odvážny na realizáciu ....

  • BARKER design

    Prinášame pre Vás hodnotnú alternatívu k štandardným povrchom, ako je betón, drevo, asfalt, dlažby, pričom od nich preberáme len tie najlepšie vlastnosti. To všetko pri použití prírodných a ekologických materiálov...


BARKERstone sú živicou viazané systémy používané pri budovaní ciest, chodníkov, parkovísk, oddychových, obchodných zón a iných miest, kde je kladený dôraz na technológie a materiály nezaťažujúce životné prostredie. To všetko pri splnení vysokých estetických a kvalitatívnych podmienok s dôrazom zachovať zdravý a funkčný kolobeh povrchovej a spodnej vody...


Aj pri zachovaní najprísnejších noriem na kvalitu nie ste vôbec obmedzení pri tvorbe Vašich projektov. Náš systém je aplikovateľný horizontálnym aj vertikálnym smerom, širokou škálou farieb a rôznych doplnkov, ktoré dokonale podčiarknu myšlienku a podanie Vášho realizovaného diela...


BARKER systémy vychádzajú z potrieb uplatňovania nových materiálov, ktoré sú v konečnej bilancii nie len ekonomicky výhodné, ale mimoriadne ohľaduplné k životnému prostrediu. Náš systém sa dokonca aktívne podieľa na recyklácii dažďovej vody a jeho aplikácia nachádza široké uplatnenie v bežnom, ale aj komerčnom prostredí....